Giỏ hàng

Tưới nước cho cây

Nguồn nước trong trang trại phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, và định kỳ kiểm định chất lượng.
Khu vực trang trại đảm bảo cách xa các nhà máy sản xuất công nghiệp trên 1 km.
Hệ thống tưới nước trong trang trại được thiết kế phù hợp tùy theo quy hoạch trồng mỗi loại cây.


Có cây như cà chua thì cần tưới từ dưới gốc, ống dẫn ngầm trong luống trồng, như vậy thì hạn chế được các sâu bệnh trên lá cà chua.
Các cây họ cải thì cần tưới từ trên xuống như mưa nhân tạo để hạn chế sâu bệnh phát triển. Theo kinh nghiệm đúc kết thì về mùa mưa rau cải ít sâu hơn mùa khô.
Việc tưới nước không chỉ để cung cấp nước cho cây mà còn tạo ra điều kiện bất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển.

Danh mục tin tức

Từ khóa