Giỏ hàng

9 Ưu điểm của luân canh & đa canh đã được biết tới từ thời cổ đại 9 輪作と多作栽培の利点は古くから知られていた

※日本語は後段にございます
9 Ưu điểm của luân canh & đa canh đã được biết tới từ thời cổ đại, việc luân canh kết hợp đa canh có lợi ích lớn:
1/ Giảm áp lực sâu bệnh.
2/ Giảm phát triển cỏ dại và cỏ dại kháng thuốc.
3/ Không làm cạn kiệt, mất cân đối một vài loại chất dinh dưỡng nhất định trong đất.
4/ Tránh tạo điều kiện cho quần thể cỏ dại và sâu bệnh.
5/ Giảm nhu cầu về phân bón tổng hợp do tận dụng các yếu tố sinh thái từ nhiều loại cây trồng khác nhau.
6/ Cải thiện cấu trúc đất và thành phần hữu cơ trong đất.
7/ Chống xói mòn.
8/ Tăng khả năng tự phục hồi của nông trại.
9/ Cung cấp thực phẩm đa dạng cho người tiêu dùng và chăn nuôi.
Kiến thức về nguồn sống cần phải dạy cho trẻ em từ tuổi mẫu giáo.
Nguồn bài viết từ facebook của cô Liên Hương Lena
Farm to kitchen tổ chức các chuyến đi thăm trang trại cho trẻ nhỏ và các gia đình, hãy liên lạc 0934-627-368 để có thêm thông tin.
#farmtokitchen #nông_nghiệp_hữu_cơ #thiensinhfarm
 
9 輪作と多作栽培の利点は古くから知られており、輪作と多作栽培の組み合わせには大きな利点があります。
1/ 害虫の圧力を軽減します。
2/ 雑草や抵抗性雑草の成長を抑制します。
3/ 土壌中の特定の栄養素を枯渇させたり、バランスを崩したりしないでください。
4/ 雑草や害虫が生息する環境を作らないようにします。
5/ さまざまな作物の生態学的要因を利用することにより、合成肥料の必要性を削減します。
6/ 土壌構造と土壌中の有機組成を改善します。
7/ 耐浸食性。
8/ 農場の自己修復能力を高めます。
9/ 消費者と家畜に多様な食料を提供する。
生命の源についての知識は、就学前から子供たちに教えられる必要があります。
記事の出典はリエン・フオン・レナさんのFacebookページより
Farm to Kitchen では子供や家族向けの農場訪問を企画しています。詳細については 0934-627-368 までお問い合わせください。
#farmtokitchen #organic_agriculture #thiensinhfarm

 

 
 
 

Danh mục tin tức

Từ khóa