Giỏ hàng

Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ
Theo Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM), nông nghiệp hữu cơ được định hướng theo bốn nguyên tắc:
- Nguyên tắc về sức khoẻ: Nông nghiệp hữu cơ duy trì sự bền vững và tăng cường sức khỏe của đất, động thực vật, con người như một thể thống nhất và không thể tách rời.
- Nguyên tắc về hệ sinh thái: Nông nghiệp hữu cơ dựa vào sức sống và chu kỳ của hệ sinh thái, nó hoạt động, mô phỏng và giúp cải thiện hệ sinh thái.
- Nguyên tắc về tính công bằng: Nông nghiệp hữu cơ được xây dựng trên những mối quan hệ đảm bảo sự công bằng và quan tâm tới môi trường chung cũng như các điều kiện sống, các cơ hội sống phù hợp cho tất cả, kể cả vật nuôi và cây trồng.
- Nguyên tắc về sự cẩn trọng: Nông nghiệp hữu cơ được quản lý một cách thận trọng và có trách nhiệm để bảo vệ sức khoẻ và an sinh của các thế hệ hiện tại, tương lai về môi trường.
P/S: Ảnh chụp tại Trang trại hữu cơ Thiên Sinh Farm 
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa