Giỏ hàng

Đa canh và xen canh là gì? 多作栽培と間作とは何ですか?

※日本語は後段にございます
 
Đa canh và xen canh là gì?
Đa canh - xen canh là trồng nhiều loại cây khác nhau, cạnh nhau trên cùng một diện tích.
Luân canh là việc trồng các loại cây khác nhau trên cùng một diện tích theo trình tự thời gian.

Mỗi loại cây yêu cầu một số chất dinh dưỡng nhất định và có một số đặc tính thực vật riêng biệt cho nên chỉ có thể hút được chất dinh dưỡng ở một độ sâu nhất định, ví dụ nếu trồng mãi cây ăn củ sẽ làm cho đất nghèo kali, trồng mãi cây rau ăn lá làm cho đất nghèo đạm; cây họ đậu rễ ăn sâu, có khả năng đồng hóa được những chất khó tan, đặc biệt là những dạng lân khó tiêu, nếu được luân canh sẽ làm cho đất thêm sâu tầng canh tác, thêm phong phú các chất dinh dưỡng, khắc phục được sự mất cân đối một số chất dinh dưỡng do chế độ độc canh gây ra.
Xin chân thành cảm ơn cô Liên Hương Lena đã chia sẻ nội dung nói trên.

Khi đến thăm Thiên Sinh Farm hay các trang trại canh tác hữu cơ các bạn sẽ nhận thấy trong cùng một khu vực trồng nhiều luống rau các loại xen kẽ nhau, và sau mỗi vụ lại luân canh - chuyển sang trồng một loại cây khác trên diện tích đó.
Nếu bạn muốn đến thăm các trang trại Thiên Sinh Farm thì hãy liên lạc với Farm to kitchen để chúng tôi thu xếp chuyến đi cho bạn.
Số liên lạc 0934-627-368 zalo/line #thiensinhfarm #farmtokitchen #đa_canh #xen_canh #luân_canh #nông_nghiệp_hữu_cơ
 
多作栽培と間作とは何ですか?
多作作 - 間作とは、同じ地域に多くの異なる種類の植物を並べて植えることです。
輪作とは、同じ地域に年代順に異なる作物を植えることです。

それぞれの種類の植物は特定の栄養素を必要とし、植物特有の特性を持っているため、特定の深さでしか栄養素を吸収できません。たとえば、塊茎を永遠に育て続けると病気になります。カリウムの少ない土壌では、葉物野菜を永遠に育てます。土壌の窒素が少なくなる。マメ科植物は根が深く、不溶性物質、特に難消化性のリンを吸収することができます。これを回転させると、栽培に適した土壌が深くなり、栄養素が豊富になり、単一栽培によって引き起こされる一部の栄養素の不均衡が回復します。
上記の内容を共有してくださった Lien Huong Lena さんに心より感謝いたします。

ティエンシン農場や有機農業の農場を訪れると、同じエリアに多くの野菜の苗床が交互に植えられ、作物が終わるたびに回転して、同じエリアで別の種類の作物を育てることに気づくでしょう。 。
ティエン・シン・ファームを訪問したい場合は、ファーム・トゥ・キッチンまでご連絡ください。旅行を手配いたします。
連絡先番号 0934-627-368 zalo/line #thiensinhfarm #farmtokitchen #multi_canh #xen_canh #rotary_crop#organic_agriculture

 

Danh mục tin tức

Từ khóa