Giỏ hàng

KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất bền vững cho sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Hệ thống này dựa vào quá trình sinh thái, sự đa dạng sinh học và các chu trình thích nghi với các điều kiện địa phương, thay vì sử dụng các nguyên liệu đầu vào với hậu quả bất lợi.
Nói cách khác, nông nghiệp hữu cơ là một phương thức sản xuất nông nghiệp dưa trên cơ sở sử dụng các chu trình sinh học có trong tự nhiên. Nó kết hợp truyền thống, sự đổi mới và khoa học để có lợi cho môi trường chung, thúc đẩy mối quan hệ công bằng và chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho tất cả những người tham gia.
Nông nghiệp hữu cơ không chỉ đơn thuần là "nông nghiệp không có chất hóa học", mà nó là phương pháp phối hợp toàn diện và đầy đủ các khía cạnh sinh thái, xã hội và kinh tế bền vững. Vì vậy nó là một dạng bền vững của nông nghiệp. Điều đó có nghĩa rằng, nông nghiệp hữu cơ là phương thức duy trì sự cân bằng sinh thái trong hệ thống canh tác và sử dụng nguồn tài nguyên vốn có theo cách bền vững với một sự chú ý đặc biệt về khía cạnh kinh tế - xã hội của sản xuất. Nghệ thuật trong canh tác hữu cơ là việc sử dụng tốt nhất các nguyên tắc và tiến trình sinh thái.
#nongnghiephuuco #farmtokitchen #rauhuuco #organic #sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa