Giỏ hàng

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ đối với người sản xuất

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ đối với người sản xuất
- Sức khỏe của người sản xuất được đảm bảo do thuốc trừ sâu và phân bón tổng hợp bị cấm trong hoạt động nông nghiệp hữu cơ
- Thu nhập của người sản xuất hữu thực hành nông nghiệp hữu cơ cao hơn so với nông nghiệp truyền thống do giá bán thực phẩm hữu cơ cao hơn.
#farmtokitchen #rauhuuco #organic #sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa