Giỏ hàng

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ đối với người tiêu dùng là gì?

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ đối với người tiêu dùng là được sử dụng thực phẩm hữu cơ sạch đảm bảo sức khỏe, vì nông nghiệp hữu cơ được sản xuất theo các nguyên tắc quy trình rất khắt khe.
Nguyên tắc trong sản xuất hữu cơ phải đảm bảo:
* Không sử dụng giống biến đổi gien
* Không dùng phân bón hóa học
* Không dùng thuốc trừ cỏ
* Không dùng thuốc trừ sâu hóa học
* Không dùng chất kích thích tăng trưởng
* Không dùng hóa chất bảo quản
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa