Giỏ hàng

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ mang lại tính bền vững cả về mặt xã hội và về kinh tế

Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ mang lại tính bền vững cả về mặt xã hội và về kinh tế
Nông nghiệp hữu cơ coi trọng tác động trung hạn và dài hạn của các hoạt động nông nghiệp đối với hệ sinh thái.
Mục đích của nông nghiệp hữu cơ nhằm sản xuất thực phẩm có chất lượng, an toàn trong khi thiết lập một sự cân bằng sinh thái để bảo vệ độ màu mỡ của đất để ngăn ngừa các vấn đề dịch hại.
Nông nghiệp hữu cơ áp dụng phương pháp phòng ngừa để duy trì sự bền vững hơn là xử lý các vấn đề nảy sinh.
#farmtokitchen #rauhuuco #organic #sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa