Giỏ hàng

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
1. Sản xuất nông sản, thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao
2. Tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống nông trại
3. Duy trì và tăng độ màu mỡ của đất; bảo vệ môi trường nước, không khí và đa dạng sinh học
4. Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể
5. Tránh ô nhiễm từ canh tác nông nghiệp
6. Giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi
#farmtokitchen #organic #nongnghiephuuco #sanshin #rauhuuco
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa