Giỏ hàng

Nguyên tắc trong sản xuất hữu cơ phải đảm bảo những điều gì?有機生産の原則は何ですか?

※日本語は後段にございます。
Nguyên tắc trong sản xuất hữu cơ phải đảm bảo:
* Không sử dụng giống biến đổi gien
* Không dùng phân bón hóa học
* Không dùng thuốc trừ cỏ
* Không dùng thuốc trừ sâu hóa học
* Không dùng chất kích thích tăng trưởng
* Không dùng hóa chất bảo quản
 
有機生産の原則では、以下を確保する必要があります。
※遺伝子組み換え品種は使用しません
※化学肥料は使用しません
※除草剤は使用しません
※化学農薬は使用しません
※成長促進剤は使用しません
※保存料は一切使用しません.

 

Danh mục tin tức

Từ khóa