Giỏ hàng

Nhóm của Farm To Kitchen đã đi khảo sát ở các tỉnh phía bắc

Nhóm của Farm To Kitchen đã đi khảo sát ở các tỉnh phía bắc thì nhìn thấy vấn đề của bà con nông dân làm hữu cơ nhiều nơi là gặp khó khăn về nguồn phân bón hữu cơ ổn định, đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn hữu cơ và chi phí không quá cao. Trong khi đó thì nhiều nơi nông dân nuôi bò gặp khó khăn về xử lý phân bò sao cho không gây ô nhiễm môi trường.
Giải pháp cho việc này (chúng tôi nghĩ rằng có thể áp dụng) là các chuồng nuôi bò nên làm đệm sinh học trải dưới chuồng bò, sau đó sử dụng đệm sinh học đó ủ men vi sinh thành phân bón hữu cơ rất tốt. Giải pháp này vừa giải quyết được mùi hôi ô nhiễm ở các khu chăn nuôi, vừa là nguồn cung cấp làm phân vi sinh rất tốt.
Khi các hộ nông dân chủ động tự làm được nguồn phân bón hữu cơ để sử dụng thì đem lại nhiều lợi ích: 1. Nâng cao năng lực của người nông dân 2. Giảm được chi phí đi mua phân ở ngoài thị trường 3. Chủ động và kiểm soát được chất lượng phân bón cho vườn của mình.
 


Ảnh: đệm sinh học ở dưới chuồng bò tại Thiên Sinh Farm - tháng 12/2020
#thiensinhfarm
#phanbonhuuco
#farmtokitchen
#organic
#sanshin 

Danh mục tin tức

Từ khóa