Giỏ hàng

Nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp bền vững
Thực tế cho thấy nên sử dụng thuật ngữ nông nghiệp bền vững (sustainable agriculture) thay cho nông nghiệp hữu cơ.
Một lí do là Nông nghiệp hữu cơ do ảnh hưởng của hệ thống chứng nhận nên trở thành đặc biệt, phạm vi hạn hẹp, và cũng là nguyên nhân làm cho những người làm nông nghiệp có thể không hiểu nhau, thậm chí có khi còn trở nên đối địch.
Ngược lại, cách thể hiện bằng thuật ngữ nông nghiệp bền vững chỉ đến một nền nông nghiệp mà tất cả mọi người đều hướng tới, và ai cũng có thể trở thành bạn đồng hành. 
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa