Giỏ hàng

Nông nghiệp hữu cơ giúp cải thiện hệ sinh thái

Nông nghiệp hữu cơ giúp cải thiện hệ sinh thái
Hệ thống quản lý sản xuất hữu cơ phải dựa vào sức sống, chu kỳ của hệ sinh thái và chu trình tự nhiên của chúng, nông nghiệp hữu cơ hoạt động, mô phỏng và giúp cải thiện hệ sinh thái. Nguyên tắc này gắn nông nghiệp hữu cơ sâu vào trong hệ sinh thái năng động. Nông nghiệp hữu cơ cho thấy sản xuất phải dự vào các tiến trình của sinh thái và sự tái sinh. Nông dân canh tác theo nông nghiệp hữu cơ phải dựa tối đa vào việc quay vòng mùa vụ, tận dụng các chế phẩm sau thu hoạch, phân động vật vào canh tác thủ công và cơ giới để duy trì độ phì nhiêu của đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, đồng thời có thể kiểm soát được các loại sâu, bệnh hại và cỏ dại.
Để có được thức ăn và sức khỏe tốt phải thông qua hệ sinh thái của từng môi trường sản xuất cụ thể. VÍ dụ như đối với cây trồng thì cần có môi trường đất, đối với động vật nuôi cần hệ sinh thái trang trại, đối với cá và sinh vật biển là môi trường nước.
#farmtokitchen #rauhuuco #organic #sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa