Giỏ hàng

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.
Khi bạn tiêu dùng sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ, không chỉ có lợi cho sức khỏe của bạn và gia đình mà còn góp phần ủng hộ cho sự phát triển của nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.
Nguồn tài liệu: Copy từ Hội thảo khoa học về hợp tác nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày 20/1/2021
 

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa