Giỏ hàng

Nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất bền vững, giảm gánh nặng phát sinh từ sản xuất nông nghiệp lên môi trường.

Nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất bền vững, giảm gánh nặng phát sinh từ sản xuất nông nghiệp lên môi trường.
1. Không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp hóa học
2. Giảm thiểu tối đa gánh nặng lên môi trường
3. Nguyên tắc cơ bản là không sử dụng công nghệ biến đổi gen
Tài liệu từ Hội thảo khoa học hợp tác nông nghiệp hữu cơ giữa Việt Nam và Nhật Bản 20/1/2021
#organic
#farmtokitchen
#sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa