Giỏ hàng

Xử lý chất thải vào sản xuất hữu cơ như thế nào? 有機生産における廃棄物をどのように処理するか?

※日本語は後段にございます

Nhà máy sản xuất phomai của 4PS tại Đơn Dương Lâm Đồng mỗi ngày sản xuất khoảng 800 lít sữa, chất thải sau quá trình sản xuất phomai đó nếu thải ra môi trường là một vấn đề lớn. 

Mùi của nước whey (sữa thải sau khi làm phomai) khá là nặng mùi, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh khu vực nhà máy, nếu xử lý không đúng còn có thể bị phạt do làm ảnh hưởng đến môi trường.
Tận dùng nguồn sữa thải đó, cấy thêm lợi khuẩn và để lên men, đàn bò của Thiên Sinh Farm ngày nào cũng được uống sữa chua giàu dinh dưỡng, mỗi chú bò uống tới cả chục lít. Chất men vi sinh không chỉ làm cho đàn bò tiêu hóa tốt, trong phân và nước tiểu của bò cũng đã có sẵn đội ngũ vi sinh vật phát triển mạnh làm cho đệm sinh học dưới chuồng bò không có mùi hôi. Đàn bò khỏe mạnh nên không phải tắm mà lông vẫn bóng mượt, chuồng bò hoàn toàn không phải rửa bằng nước.
Truyền hình BBC cũng đã quay phim về sự kết hợp thông minh và hiệu quả này, vừa giải quyết được vấn đề môi trường, vừa tốt cho trang trại, hai bên cùng có lợi.

ドンズオン・ラムドンにある 4PS のチーズ工場では毎日約 800 リットルの牛乳が生産されており、チーズ製造後の廃棄物が環境中に放出されると大きな問題になります。

ホエイウォーター(チーズを作った後の廃乳)の臭いは非常に強く、工場周辺の人々の生活に影響を与え、不適切に処理すると環境に影響を与えるとして罰金を科せられることもあります。
その廃乳を利用して、より有益な細菌を移植して発酵させているため、ティエンシン牧場の牛たちは毎日栄養価の高いヨーグルトを飲んでおり、1頭あたり最大で十数リットルを飲んでいます。プロバイオティクスは牛の消化を良くするだけでなく、牛の糞便や尿にも微生物が繁殖し、牛舎の下のバイオクッションを無臭にします。牛は健康なのでお風呂に入る必要はありませんが、毛はつやつやで、牛舎は全く水洗いする必要がありません。
BBC テレビもこの賢くて効果的な組み合わせを撮影しました。これは環境問題を解決し、農場にとっても良く、双方に利益をもたらします。


P/S: ảnh chụp xe tải chở nước whey từ nhà máy phomai tới Thiên Sinh Farm

Danh mục tin tức

Từ khóa