Giỏ hàng

Các chú ong ở Thiên Sinh Farm và các chỉ báo về hệ sinh thái trong trang trại ティエンシン農場のミツバチと農場の生態系の指標

※日本語は後段にございます
 
Các chú ong ở Thiên Sinh Farm và các chỉ báo về hệ sinh thái trong trang trại 

Khi ở trang trại có nhiều ong thì đó là dấu hiệu tốt về môi trường sinh thái trong trang trại, vì ong là loài côn trùng rất nhạy cảm với điều kiện môi trường xung quanh.
Nếu trang trại sử dụng thuốc trừ sâu, môi trường không ổn định thì các chú ong dần dần sẽ biến mất.
 
 
ティエンシン農場のミツバチと農場の生態系の指標
ミツバチは周囲の環境条件に非常に敏感な昆虫であるため、農場にミツバチがたくさんいる場合、それは農場の生態環境が良好であることを示しています。
農場で農薬が使用され、環境が不安定になると、ミツバチは徐々に姿を消してしまいます。
 

写真:ティエンシン農場で撮った写真
P/S: ảnh chụp tại trang trại Thiên Sinh

Danh mục tin tức

Từ khóa