Giỏ hàng

Nhân viên có điều kiện làm việc tốt thì mới có thể làm việc cẩn thận và hợp vệ sinh, chăm sóc cây phát triển ổn định 労働条件が良い従業員は、丁寧かつ衛生的に作業を行い、木々の世話をし、安定して成長することができます。

※日本語は後段にございます
Nhân viên có điều kiện làm việc tốt thì mới có thể làm việc cẩn thận và hợp vệ sinh, chăm sóc cây phát triển ổn định

Phương pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ, thuận tự nhiên có thể làm cho mọi người hình dung là làm nông nghiệp không dựa vào các thiết bị do con người tạo ra, nhưng ở Thiên Sinh Farm chúng tôi áp dụng công nghệ và thiết bị nhiều loại rất đa dạng để nhân viên làm việc trong trang trại có thể làm việc thuận tiện và thoải mái, chăm sóc cho cây trồng phát triển ổn định.
Chúng tôi thực sự chú trọng đến việc đầu tư máy móc, các phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc không thoải mái thì khó có thể tiếp tục làm việc lâu dài trong ngành nông nghiệp. Thay vì áp đặt công việc một cách miễn cưỡng, chúng tôi nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật, công nghệ để môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện, nhân viên có thể làm việc dễ dàng, thuận tiện và vui vẻ. Nhờ vậy, nhân viên mới có thể làm việc cẩn thận và hợp vệ sinh.
 
労働条件が良い従業員は、丁寧かつ衛生的に作業を行い、木々の世話をし、安定して成長することができます。

有機・自然農法というと人工機械に頼らない農業をイメージされるかもしれませんが、ティエンシンファームでは農場で働くスタッフが便利で快適に作業できるよう、技術や設備も多種多様に取り揃えております。 、植物が安定して成長するように世話をします。
当社は従業員をサポートするための機械や技術的手段への投資に重点を置いています。不快な従業員が農業業界で長期的に働き続ける可能性は低いでしょう。嫌々仕事を押し付けるのではなく、従業員が楽に、便利に、楽しく働ける職場環境を改善するための技術や技術を研究・応用しています。その結果、新入社員も丁寧かつ衛生的に働くことができます。


P/S: Ảnh nhân viên thu hoạch rau rockets tại trang trại Thiên Sinh

Danh mục tin tức

Từ khóa