Giỏ hàng

QUY TRÌNH CANH TÁC THIÊN SINH FARM ファーム . ファーム ファーム プロセス

※日本語は後段にございます
QUY TRÌNH CANH TÁC THIÊN SINH FARM
Tính đến năm 2021, TSF đã sản xuất rau hữu cơ được 10 năm

GIỐNG: Không sử dụng giống biến đổi gen. Tự sản xuất đất ươm cây và cây giống, không sử dụng phân bón hóa học

PHÂN BÓN: Nuôi hơn 40 con bò từ nguồn cỏ và rau củ già và ủ phân hữu cơ Bokashi theo phương pháp của Nhật tại trang trại.

QUẢN LÝ DỊCH BỆNH: Sử dụng dầu neem tự sản xuất và luân canh để quản lý dịch bệnh

KỸ THUẬT SẢN XUẤT: Kết hợp kỹ thuật sản xuất của Nhật Bản và Việt Nam từ chuyên gia nông nghiệp Nhật và chủ trang trại có hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất rau củ

HỢP TÁC VỚI PIZZA 4P's: Sử dụng nước Whey từ nhà máy sản xuất phomai của Pizza 4P's lên men cho bò uống để tăng chất lượng phân và giải quết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước whey. Cung cấp rocket cho nhà hàng từ tháng 2/2015, hiện tại mỗi ngày cung cấp hơn 80kg cho hệ thống nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hỗ trợ tư vấn giải quyết các vấn đề rác thải nhà hàng và vườn rau.
P/S: Ảnh chụp nhà ủ phân hữu cơ Bokashi ở Thiên Sinh Farm được xây dựng xong năm 2020. Ảnh chụp này thuộc bản quyền của Thiên Sinh Farm.
Trước khi làm mái che, việc ủ phân hữu cơ bokashi ở ngoài trời gặp khó khăn khi mùa mưa năm 2020 ở Lâm Đồng, có lúc mưa kéo dài không ngớt trong mấy tháng liền do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
#knowyourfarmer #knowyourfood
#thiensinhfarm
#phân-hữu-cơ
#organic 
 
ファーム . ファーム ファーム プロセス
2021年現在、TSFは有機野菜を生産して10年になります

品種: 遺伝子組み換え品種は使用しないでください。化学肥料を使わずに自家生産した植物や苗の育苗土です。

肥料:40頭以上の牛を古草や野菜から育て、農場で日本の方法に従ってボカシ有機肥料を堆肥化しています。

疾病管理: 疾病管理のための自家生産ニーム油の使用と輪作

生産技術:野菜生産において30年以上の経験を持つ日本の農業専門家と農場主による日本とベトナムの生産技術を組み合わせたもの

PIZZA 4P's との協力: Pizza 4P's のチーズ工場からの牛の飲用に発酵させたホエー水を使用して、肥料の品質を高め、ホエー水による環境汚染の問題を解決します。 2015年2月からレストランにロケットを供給しており、現在ホーチミン市とハノイのレストランシステムに1日あたり80kg以上を供給している。飲食店の廃棄物や家庭菜園の課題解決のためのコンサルティングをサポート。
追伸: 2020年に完成したティエンシン農場のボカシ有機堆肥化ハウスの写真。この写真の著作権はティエンシン農場にあります。
屋根を作る前は、2020年の雨季のラムドンでは、気候変動の影響で数か月雨が続くこともあり、屋外でボカシ堆肥を作るのは困難でした。

 

Danh mục tin tức

Từ khóa