Giỏ hàng

Trang trại hữu cơ khép kín nghĩa là gì?自己完結循環型農業とはどういう意味ですか?

※日本語は後段にございます
Trang trại hữu cơ khép kín nghĩa là gì?
Thiên Sinh Farm là một trang trại hữu cơ khép kín, có nghĩa là các khâu sản xuất từ A đến Z đều được thực hiện trong phạm vi trang trại.
1. Tự làm cây giống
2. Nuôi bò và tự làm phân bón hữu cơ tại trang trại
3. Canh tác, chăm sóc cây trồng, thu hoạch
4. Tự chế thuốc bảo vệ sinh học từ hạt neem
5. Sơ chế và đóng gói tại trang trại
6. Các hệ thống tưới nước và các cơ sở vật chất khác của trang trại cũng do nhân viên trang trại tự làm.
Khách hàng sẽ yên tâm tuyệt đối với các sản phẩm hữu cơ được cung cấp trực tiếp từ Thiên Sinh Farm đến các gia đình.
Đặt rau hữu cơ Thiên Sinh Farm ở Hà Nội tại trang farmtokitchen.com.vn hoặc liên lạc 0934-627-368 để có thêm thông tin.
#farmtokitchen #thiên_sinh_farm #rau_hữu_cơ
 
自己完結循環型農業とはどういう意味ですか?
ティエン・シン農場は自己完結循環型農業です。つまり、AからZまでのすべての生産段階が農場内で行われます。
1.DIY苗木
2. 農場で牛を育て、有機肥料を自分で作る
3. 栽培、植物の手入れ、収穫
4. ニームの種子から作る自家製の生体防御薬
5. 農場での下処理と包装
6. 灌漑システムやその他の農場施設も農場のスタッフが自作したものです。
ティエンシン農場から直接ご家族にお届けするオーガニック製品は、お客様に絶対的な安心感をお届けします。
ハノイのティエン・シン・ファームの有機野菜をfarmtokitchen.com.vnで注文するか、詳細については0934-627-368までお問い合わせください。

 

Danh mục tin tức

Từ khóa