Giỏ hàng

Thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt và Thanh toán chuyển khoản.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán khi nhận hàng cho nhân viên giao nhận số tiền theo phiếu giao hàng kèm theo.

2. Thanh toán chuyển khoản: Chuyển tiền từng lần nhận hàng theo thông tin về số tiền và tài khoản ghi trên hóa đơn gửi kèm theo hàng.